V několika cyklech krátkých videí se snažím přiblížit svůj pohled na některá témata, s nimiž se při své práci s dospělými i dětmi často setkávám. Kompletní seznam videí najdete na YouTube kanále Psychosomatické zdraví:  https://www.youtube.com/channel/UCYU79wx32-ulNpLtxyBqkWQ

1. CYKLUS PSYCHOLOGIE A ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

Psychologie a zvládání emocí (1) – Psychologie

Video obsahuje kapitoly: Psychologie a její úloha. Emoce. Úzkosti, stres...

 

Psychologie a zvládání emocí (2) – Vnímání bez hodnocení

Video obsahuje kapitoly: Jak začít vnímat bez hodnocení. Není to lhostejnost. Není to boj. Sebevědomí.

 

Psychologie a zvládání emocí (3) – Vědomá pozornost

 Video obsahuje kapitoly: Čemu dáváme přednost, to posilujeme.

 

Psychologie a zvládání emocí (4) – Děti

Video obsahuje kapitoly: Co trápí rodiče dětí. Co trápí děti. Rozvod. Pocit viny. Více lehkosti. Dětská radost.

 

Psychologie a zvládání emocí (5) – Škola

 Video obsahuje kapitoly: Šikana. Nepozorné děti. Možnosti učitele.

 

Psychologie a zvládání emocí (6) – Strach

 Video obsahuje kapitoly: Vnímání těla. Emoce jako živly. Panika. Strach ze strachu. Tvoříme si svou realitu? Zmírňování strachu. Strach ze smrti.

 

Psychologie a zvládání emocí (7) – Vztek

Video obsahuje kapitoly: Vztek u žen. Symbolika ohně. Konflikty mezi lidmi. Agrese v partnerství.

 

Psychologie a zvládání emocí (8) – Smutek

Video obsahuje kapitoly: Symbolika vody. Deprese jako ochromení smutkem. Pozorování smutku. Záblesky řešení. Provázanost emocí.

 

Psychologie a zvládání emocí (9) – Radost

Video obsahuje kapitoly: Vnitřní klid. Láska.

 

2. CYKLUS PSYCHOLOGIE A VNITŘNÍ KLID

Psychologie a vnitřní klid (1) – Vnitřní klid

Kapitoly: Vnitřní klid, Vnímání klidu, Klid v neklidu, Ztrácení se v druhých

 

Psychologie a vnitřní klid (2) – JÁ a sociální role

Kapitoly: JÁ a sociální role, Ztrácíme se v sociálních rolích

 

Psychologie a vnitřní klid (3) – Vnitřní hranice

Kapitoly: Vnitřní hranice, Kdo dává myšlenkám moc

 

Psychologie a vnitřní klid (4) – Psychosomatika

Kapitoly: Psychosomatika, Vnímání těla, Bolest, Uzdravování, Co nám prospívá

 

Psychologie a vnitřní klid (5) – Psychologie a spiritualita

Kapitoly: Psychologie a spiritualita, Psychologie a esoterika

 

Psychologie a vnitřní klid (6) – Víra v minulé životy

Kapitoly: Víra v minulé životy, Víra

 

Psychologie a vnitřní klid (7) – Ježíš Kristus

Kapitoly: Ježíš Kristus, Čekání na spasitele, Adam

 

Psychologie a vnitřní klid (8) – Ticho

Kapitoly: Ticho, Vnímání ticha v sobě