Mgr. Andrea Valová

Foto profil1

Na světě
je dost
pro všechny.
Stačí mít
oči k vidění,
srdce k milování
a ruku,
kterou to všechno
přivineme
k sobě.

Lucy Maud Montgomeryová

 

Při práci s dospělými a dětmi, stejně jako při výchově svých tří dětí, si stále více uvědomuji, že slova jsou mocná. Ta vyslovená, i ta „jen“ myšlená.

Také si uvědomuji, že jsou chvíle, kdy ticho a uvolnění, případně dotek, jsou ještě mocnější.

Vnímám jako přirozené, že poznatky psychologie a fyzioterapie se začínají zvolna prolínat. A ráda v rámci psychologie, kterou jsem studovala, hledám inspiraci a doplňuji si vzdělání v celostně zaměřených směrech jako kraniosakrální terapie, Feldenkraisova metoda učení pohybem, focusing či somatické prožívání.

Procítění skutečnosti, že myšlení, cítění a tělo jsou vzájemně propojeny, zvyšuje možnost podpořit léčivé procesy na té nejzákladnější úrovni.

Často vnímáme život jako plný problémů a povinností, jako námahu, tíhu a pracnou zodpovědnost s pouze občasnými záblesky lehkosti a štěstí. Věřím, že je možné začít tento poměr otáčet.

Jako bychom žili (symbolicky, často však i doslova) již příliš dlouho v zádrži dechu. Je čas začít vydechovat, vydechnout si, přijmout úlevu a uvolnit napětí v myšlení, cítění i těle, abychom pak mohli znovu začít zhluboka dýchat, svobodněji a radostněji.

Je možné se cítit lépe, je možné přijímat radost, hravost a lehkost života. 

________________________________________________________________________________________________________________________

Bližší informace o mém přístupu k psychologickému poradenství můžete získat na YouTube kanále Psychosomatické zdraví. V krátkých videích se zde snažím přiblížit svůj pohled na některá témata, s nimiž se při své práci s dospělými i dětmi často setkávám.

 https://www.youtube.com/channel/UCYU79wx32-ulNpLtxyBqkWQ

________________________________________________________________________________________________________________________

„Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? …
Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.“

Evangelium podle Matouše

 

 Lilie web denimEster kytka denim